Työvoiman vuokrausyrityksiä on paljon, mutta kun valitsette kumppaniksenne Weiffel Groupin, takaamme teille:

<!-   Pätevän työvoiman Suomen edullisimmilla hinnoilla.

<!-- Olemme kiinnostuneita kaikista asiakkaista, riippumatta yrityksen koosta ja toimimisajasta.

     Lyhytaikainen sopimus yksityisyrittäjän kanssa on meille yhtä tärkeä kuin pitkäaikainen sopimus suurasiakkaan kanssa.

     Olemme aina yhteistyövalmiita ja joustavia.

     Kaikki työntekijämme tekevät ahkeraa ja hyvää työtä.

     Kaikki työntekijämme tekevät työtä silloin kun tarvitaan, ja niin pitkään kuin tarvitaan (myös ylityötä).


Vuokraamme käyttöönne tarvittavaksi ajaksi tarvittavan määrän tarvittavan ammattitaidon omaavia työläisiä ja asiantuntijoita.

Tehtävämme on Teille tarvittavan ja sopivan työntekijän löytäminen. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta tutustua etukäteen työntekijän ammattitaitoon, kokemuksiin ja pätevyyteen kyseiseen työhön. Mikäli tarpeet on selvitetty ja tarvittava henkilö löydetty, solmitaan sopimus työntekijän vuokraamiseen.

Vuokraamalla meiltä työläisen/asiantuntijan, Teille ei aiheudu mitään rekrytointi-, palkkaamis-, irtisanomis- tms. kustannuksia, samoin Teidän ei tarvitse huolehtia palkan maksamisesta ja siihen liittyvistä velvollisuuksista.

Yhteistyö kanssamme on kaiketi laillista ja virallista, sitä säätää välillämme solmittu sopimus.

Vuokraamme käyttöönne:

  • RAKENNUSALAN TYÖLÄISIÄ / ASIANTUNTIJOITA
  • PUUNJALOSTUSALAN TYÖLÄISIÄ / ASIANTUNTIJOITA
  • MAALAREITA
  • METALLITYÖLÄISIÄ ERI TEHTÄVIIN / ERI AMMATTITASOLLA
  • MAATALOUSTYÖLÄISIÄ ERI TEHTÄVIIN / ERI AMMATTITASOLLA
  • METSÄTYÖLÄISIÄ ERI TEHTÄVIIN / ERI AMMATTITASOLLA
  • AUTO- YM. KULJETTAJIA 
  • LEIPURIT
  • OMPELIJAT
  ja MUUT AMMATTILAISET